การพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT

Primary tabs

Titleการพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsสมเจตน์, ทองดี
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการพัฒนา, การโจรกรรม, ครุภัณฑ์, คอมพิวเตอร์, ระบบแจ้งเตือน, ออนไลน์, เทคโนโลยี IoT, แบบเรียลไทม์
Citation Key903
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)8.32 MB