การพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT

ชื่อการพัฒนาระบบแจ้งเตือนออนไลน์การโจรกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยี IoT
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsสมเจตน์, ทองดี
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาการพัฒนา, การโจรกรรม, ครุภัณฑ์, คอมพิวเตอร์, ระบบแจ้งเตือน, ออนไลน์, เทคโนโลยี IoT, แบบเรียลไทม์
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/903
Citation Key903
IMAGE_COVER: