การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2559

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsสินี, ยิ้มน่วม
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการดำเนินงาน, การวิเคราะห์, ประจำปีงบประมาณ 2559, ประเมินผล, ผลการติดตาม, สำนักงานอธิการบดี, เปรียบเทียบ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/904
Citation Key904
IMAGE_COVER: