การวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2559

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsสินี, ยิ้มน่วม
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการดำเนินงาน, การวิเคราะห์, ประจำปีงบประมาณ 2559, ประเมินผล, ผลการติดตาม, สำนักงานอธิการบดี, เปรียบเทียบ
Citation Key904
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)6.39 MB