จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsจารุพักตร์, จันทะวง
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
KeywordsFTES, Full Time Equivalent Students, จำนวนนักศึกษา, ประจำปีการศึกษา 2559, ภาคปกติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เต็มเวลา
Citation Key905
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.14 MB