จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsจารุพักตร์, จันทะวง
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาFTES, Full Time Equivalent Students, จำนวนนักศึกษา, ประจำปีการศึกษา 2559, ภาคปกติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, เต็มเวลา
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/905
Citation Key905
IMAGE_COVER: