การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2559

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsศิรินทร์, ทิมจันทร์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการวิเคราะห์, การเดินทางไปราชการ, คณะวิทยาการจัดการ, ค่าใช้จ่าย, ประจำปีงบประมาณ 2559
Citation Key908
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)2.89 MB