การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2559

ชื่อการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsศิรินทร์, ทิมจันทร์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาการวิเคราะห์, การเดินทางไปราชการ, คณะวิทยาการจัดการ, ค่าใช้จ่าย, ประจำปีงบประมาณ 2559
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/908
Citation Key908
IMAGE_COVER: