การพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560

Primary tabs

Titleการพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2560
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsพนาวัน, เปรมศรี
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการจัดกิจกรรม, การพัฒนา, นักศึกษาหอพัก, ปีการศึกษา 2560, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key912
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)10.82 MB