การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2559

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsณิชนันทน์, ศิริไสยาสน์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการวิเคราะห์, การใช้จ่าย, งบประมาณ, ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2559, ผู้บริหาร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key919
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)2.04 MB