การวิเคราะห์ผลติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Primary tabs

Titleการวิเคราะห์ผลติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการดำเนินงานและเปรียบเทียบ, การวิเคราะห์, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559, ผลติดตามและประเมินผล, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, สถาบันวิจัยและพัฒนา
Citation Key928
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)2.14 MB