การวิเคราะห์ผลติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อการวิเคราะห์ผลติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsกัลนิกา, พูลผล
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาการดำเนินงานและเปรียบเทียบ, การวิเคราะห์, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559, ผลติดตามและประเมินผล, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, สถาบันวิจัยและพัฒนา
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/928
Citation Key928
IMAGE_COVER: