การศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559

Primary tabs

Titleการศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต และอัตลักษณ์ของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsนันท์นภัส, สุ่มยง
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการศึกษา, ความพึงพอใจ, ปีการศึกษา 2559, ผู้ใช้บัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, อัตลักษณ์ของบัณฑิต
Citation Key935
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)2.52 MB