ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Primary tabs

Titleผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsชัชฏาพันธ์, อยู่เพชร
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559, ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Citation Key937
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)4.37 MB