ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Primary tabs

Titleประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsวุฒิพงศ์, ภูมิประพัทธ์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา, โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/952
Citation Key952
ไฟล์แนบ: