ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Primary tabs

Titleประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Publication TypeThesis
Year of Publication2546
Authorsวุฒิพงศ์, ภูมิประพัทธ์
Academic Departmentคณะครุศาสตร์
Degreeสาขาการบริหารการศึกษา
Universityสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา, โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุโขทัย
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก227.91 KB
บทคัดย่อ243.59 KB
สารบัญ420.46 KB
บทที่ 1336.27 KB
บทที่ 2986.68 KB
บทที่ 3303.75 KB
บทที่ 41.19 MB
บทที่ 5555.54 KB
บรรณานุกรม329.6 KB
ภาคผนวก419.49 KB