แนวทางการลดสารปนเปื้อนตกค้างในอาคารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาล ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleแนวทางการลดสารปนเปื้อนตกค้างในอาคารที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาล ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2553
Authorsสุรวุฒิ, ต่วนเจริญศรี
Titleคณะศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
Degreeสาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
Keywordsการลดสารปนเปื้อนตกค้างในอาคาร, จังหวัดพิษณุโลก, สารปนเปื้อนตกค้าง, แนวทางการลดสารปนเปื้อนตกค้างในอาคารที่จำหน่ายในตลาดสด
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก47.77 KB
บทคัดย่อ56.62 KB
สารบัญ138.32 KB
บทที่1175.88 KB
บทที่21.3 MB
บทที่3213.26 KB
บทที่ 4265.66 KB
บทที่ 5362.2 KB
บรรณานุกรม128.83 KB
ภาคผนวก455.86 KB