สภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1

Primary tabs

Titleสภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsศุภนิตย์, มิ่งไม้
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการนิเทศ, สภาพปัญหาการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วม, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1, แนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วม, โรงเรียนจัดการเรียนร่วม
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/962
Citation Key962
ไฟล์แนบ: