สภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1

Primary tabs

Titleสภาพปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsศุภนิตย์, มิ่งไม้
Titleคณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Degreeการศึกษาพิเศษ
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Keywordsการนิเทศ, สภาพปัญหาการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วม, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1, แนวทางการนิเทศภายในสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนร่วม, โรงเรียนจัดการเรียนร่วม
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก23.21 KB
บทคัดย่อ73.68 KB
สารบัญ144.3 KB
บทที่1233 KB
บทที่21.68 MB
บทที่3192.06 KB
บทที่ 4860.97 KB
บทที่ 5493.53 KB
บรรณานุกรม256.08 KB
ภาคผนวก977.04 KB