You are here

การวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารท้องถิ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษาการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารประเภทกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Error message

  • Notice: Undefined offset: 6030 in user_node_load() (line 3641 of /usr/local/www/apache24/data/lib-irpsru/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3641 of /usr/local/www/apache24/data/lib-irpsru/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 6030 in user_node_load() (line 3642 of /usr/local/www/apache24/data/lib-irpsru/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3642 of /usr/local/www/apache24/data/lib-irpsru/modules/user/user.module).
  • Notice: Undefined offset: 6030 in user_node_load() (line 3643 of /usr/local/www/apache24/data/lib-irpsru/modules/user/user.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object in user_node_load() (line 3643 of /usr/local/www/apache24/data/lib-irpsru/modules/user/user.module).
Titleการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารท้องถิ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษาการบริหารจัดการความปลอดภัยของอาหารประเภทกล้วยตากในจังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeReport
Year of Publication2551
Authorsกุลยา, จันทร์อรุณ, เทอดศักดิ์, จันทร์อรุณ, นฤมล, เถื่อนกูล
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Keywordsกล้วยตาก, การวิจัยและพัฒนา, ความปลอดภัยด้านอาหาร, จังหวัดพิษณุโลก, ท้องถิ่นในประเทศไทย, ระบบการบริหารจัดการ