ผลการเรียนด้วยกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อผลการเรียนด้วยกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeResearch
Year of Publication2558
Authorsกฤติกา, สังขวดี
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหากิจกรรมห้องเรียนออนไลน์, นักศึกษา, ผลการเรียน, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1037
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1037
ไฟล์แนบ: