การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมุนไพรในชีวิตประจำวันของนักศึกษารายวิชาวิถีสุขภาพระหว่างการสอนแบบบรรยายกับการสอนบรรยายร่วมกับการอบรม

ชื่อการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมุนไพรในชีวิตประจำวันของนักศึกษารายวิชาวิถีสุขภาพระหว่างการสอนแบบบรรยายกับการสอนบรรยายร่วมกับการอบรม
Publication TypeResearch
Year of Publication2558
Authorsมนตรา, ศรีษะแย้ม
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาการศึกษาเปรียบเทียบ, การสอนบรรยายร่วมกับการอบรม, การสอนแบบบรรยาย, นักศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิชาวิถีสุขภาพ, สมุนไพรในชีวิตประจำวัน
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1040
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1040
ไฟล์แนบ: