การใช้คู่มือปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ลักษณะประจำวงศ์และทักษะการจำแนกพืชดอก ในรายวิชาอนุกรมวิธานของพืช

ชื่อการใช้คู่มือปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ลักษณะประจำวงศ์และทักษะการจำแนกพืชดอก ในรายวิชาอนุกรมวิธานของพืช
Publication TypeResearch
Year of Publication2558
Authorsกาญจนา, ธนนพคุณ
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication Languageth
คำค้นหาการพัฒนาการเรียนรู้, การใช้คู่มือปฏิบัติการ, ทักษะการจำแนกพืชดอก, ลักษณะประจำวงศ์, วิชาอนุกรมวิธานของพืช
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1043
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1043
ไฟล์แนบ: