การปลดปล่อยและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากนาโนอาร์บูตินครีม

ชื่อการปลดปล่อยและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากนาโนอาร์บูตินครีม
Publication TypeResearch
Year of Publication2558
Authorsวิษณุ, ธงไชย
Secondary Authorsพิสิษฐ์, พูลประเสริฐ
Tertiary Authorsเฉลิมพร, ทองพูน
Subsidiary Authorsยุทธศักดิ์, แช่มมุ่ย
Corporate Authors
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication Languageth
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1046
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1046
ไฟล์แนบ: