กระบวนการเรียนรู้ทักษะวิชาคีตปฏิญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อกระบวนการเรียนรู้ทักษะวิชาคีตปฏิญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeResearch
Year of Publication2558
Authorsกมลธรรม, เกื้อบุตร
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication Languageth
คำค้นหากระบวนการเรียนรู้, ทักษะวิชาคีตปฏิญาณ, นักศึกษาชั้นปีที่ 3, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, หลักสูตรดนตรีสากล
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1047
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1047
ไฟล์แนบ: