การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร

ชื่อการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร
Publication TypeResearch
Year of Publication2558
Authorsศิริพร, ศิริอังคณากุล
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication Languageth
คำค้นหาการศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิชาสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1048
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1048
ไฟล์แนบ: