ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียน รายวิชาการจัดการการตลาด

ชื่อปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียน รายวิชาการจัดการการตลาด
Publication TypeResearch
Year of Publication2558
Authorsลัสดา, ยาวิละ
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication Languageth
คำค้นหาผลสัมฤทธิ์ในทางการเรียน, รายวิชาการจัดการการตลาด
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1049
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1049
ไฟล์แนบ: