การพัฒนาเนื้อดินเคลือบเซรามิคและรูปแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์จอกยางพาราของกลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ชื่อการพัฒนาเนื้อดินเคลือบเซรามิคและรูปแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์จอกยางพาราของกลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeResearch
Year of Publication2558
Authorsนิวัตร, พัฒนะ
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication Languageth
คำค้นหากลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านวังดินสอ, จังหวัดพิษณุโลก, ตำบลวังนกแอ่น, ผลิตภัณฑ์จอกยางพารา, รูปแบบผลิตภัณฑ์, อำเภอวังทอง, เนื้อดินเคลือบเซรามิค
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1052
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1052
ไฟล์แนบ: