การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ผ่านสังคมออนไลน์รายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ผ่านสังคมออนไลน์รายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Publication TypeResearch
Year of Publication2558
Authorsลายลักษณ์, จิตศิริน
Secondary Authorsสำรวยรื่น, กิ่งแก้ว
Tertiary Authorsสำรวยรื่น, บัญชา
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication Languageth
คำค้นหาProject Based Learning, การจัดการเรียนการสอน, นักศึกษาระดับปริญญาตรี, วิชาสารสนเทศทางสุขภาพ, สังคมออนไลน์
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1056
สิทธิ์ในการใช้งาน

Citation Key1056
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon เอกสารฉบับเต็ม0 ไบต์