ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาโควตาสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2542
Authorsชุลีรัตน์, จันทร์เชื้อ
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
คำค้นหานักศึกษา, ปัญหาการปรับตัว, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, โควตา
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/768