การสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อใช้สังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยกระบวนการทรานสเอสเทอริฟิเคชัน

ชื่อการสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อใช้สังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยกระบวนการทรานสเอสเทอริฟิเคชัน
Publication TypeReport
Year of Publication2554
Authorsเฉลิมพร, ทองพูน
Series Editorหทัยรัตน์, มากดี
Tertiary Authorsธนกร, โพธิ์วงศ์
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหากระบวนการทรานสเอสเทอริฟิเคชัน, การสกัดน้ำมัน, สังเคราะห์ไบโอดีเซล, เมล็ดสบู่ดำ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/772