แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsกัญญาวีร์, สมนึก
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาการบริหารความเสี่ยง, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ด้านความปลอดภัยในการทำงาน, บุคลากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, แนวทาง
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/911
Citation Key911
IMAGE_COVER: