ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชื่อปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Publication TypeThesis
Year of Publication2555
Authorsอุรา, วงค์ประสงค์ชัย
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
คำค้นหาการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ, ปัญหาการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ, ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, แนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/944
Citation Key944
ไฟล์แนบ: