การพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านขวัญใจพัฒนา อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดพิษณุโลก : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านขวัญใจพัฒนา อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsพิษณุ, แก้วนัยจิตร
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
University มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf6.19 MB
bib.pdf143.34 KB
ch5.pdf658.34 KB
ch4.pdf1.68 MB
ch3.pdf320.26 KB
ch2.pdf2.09 MB
ch1.pdf490.59 KB
con1.pdf153.45 KB
abs.pdf202.57 KB
app.pdf1.13 MB