ฟลาโวนอยด์จากดอกดาวเรืองต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักกาดหอมที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์

Primary tabs

Titleฟลาโวนอยด์จากดอกดาวเรืองต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของผักกาดหอมที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsอรชร, ไอสันเทียะ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Thesis TypeThesis
Keywordsดอกดาวเรือง, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ไฮโดรโปนิกส์
Citation Key429