การพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Primary tabs

Titleการพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsอรนิตย์, ภูเขียว
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการเสริมสร้างจิตสาธารณะ, จิตสาธารณะ, จิตสาธารณะสำหรับนักเรียน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก57.26 KB
บทคัดย่อ114.7 KB
บทที่1270.36 KB
บทที่2599.75 KB
บทที่3501.59 KB
บทที่4568 KB
บทที่5347.72 KB
บรรณานุกรม196.24 KB
ภาคผนวก4.68 MB