การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Primary tabs

Titleการพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsอธิฏฐาน, จันทร์ทา
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการพัฒนาตัวบ่งชี้, การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, ความพร้อม, ตัวบ่งชี้, ประชาคมอาเซียน, สพฐ., สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, อาเซียน, โรงเรียน
Citation Key438
ไฟล์แนบ: