การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Primary tabs

Titleการพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsอธิฏฐาน, จันทร์ทา
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsการพัฒนาตัวบ่งชี้, การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, ความพร้อม, ตัวบ่งชี้, ประชาคมอาเซียน, สพฐ., สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, อาเซียน, โรงเรียน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก328.33 KB
บทคัดย่อ592.48 KB
สารบัญ126.17 KB
บทที่1249.36 KB
บทที่2564.69 KB
บทที่3471.14 KB
บทที่4632.61 KB
บทที่5336.63 KB
บรรณานุกรม126.38 KB
ภาคผนวก927.82 KB