การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Primary tabs

Titleการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีการสอนสตอรี่ไลน์ เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsวีนัส, อยู่แย้ม
Academic Departmentมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis TypeThesis
Keywordsกลุ่มสาระการเรียนรู้, การพัฒนาชุดกิจกรรม, การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้, การเปลี่ยนแปลง, ชั้นมัธยมศึกษา, ม.2, วิทยาศาสตร์, สตอรี่ไลน์, สารและการเปลี่ยนแปลง