การศึกษาวิเคราะห์สิ่งตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำหรับข้าราชการครูผู้สอนสายวิทยาศาสตร์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Primary tabs

Titleการศึกษาวิเคราะห์สิ่งตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งเป็นแรงจูงใจสำหรับข้าราชการครูผู้สอนสายวิทยาศาสตร์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
Publication TypeReport
Year of Publication2541
Authorsสรรค์, วรอินทร์
Date Published2541
Institutionสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Typeวิจัย
Keywordsครู, ครูวิทยาศาสตร์, สิ่งตอบแทน, แรงจูงใจ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
fulltext.1.pdf25.86 MB
fulltext.2.pdf20.17 MB