ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558-2559

Primary tabs

Titleผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558-2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsญาดา, ไกรกิจราษฎร์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ประจำปีงบประมาณ 2558-2559
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/933
Citation Key933
IMAGE_COVER: