ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558-2559

Primary tabs

Titleผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558-2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsญาดา, ไกรกิจราษฎร์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Keywordsการดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ประจำปีงบประมาณ 2558-2559
Citation Key933
IMAGE_COVER: 
File: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext)1.76 MB