ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558-2559

ชื่อผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558-2559
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2560
Authorsญาดา, ไกรกิจราษฎร์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาการดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ประจำปีงบประมาณ 2558-2559
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/933
Citation Key933
IMAGE_COVER: