สภาพปัญหาการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

Primary tabs

Titleสภาพปัญหาการบริหารงานโครงการอนามัยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
Publication TypeThesis
Year of Publication2548
Authorsวราภรณ์, วารี
Academic Departmentคณะครุศาสตร์
Degreeสาขาการบริหารการศึกษา
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Keywordsการบริหาร, การศึกษา, พิษณุโลก, สภาพปัญหาการบริหาร, โครงการอนามัยโรงเรียน
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก84.84 KB
บทคัดย่อ75.64 KB
สารบัญ265 KB
บทที่1181.5 KB
บทที่21.02 MB
บทที่3270.42 KB
บทที่41.82 MB
บทที่5256.99 KB
บรรณานุกรม176.61 KB
ภาคผนวก335.37 KB