แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Primary tabs

Titleแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsสิริธนา, นวลทิม
Academic Departmentคณะวิทยาการจัดการ
Degreeสาขาการจัดการประยุกต์
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
Keywordsการบริหารจัดการหอพัก, มหาวิทยาลัยนเรศวร, หอพักสำหรับบุคลากร, แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก31.4 KB
บทคัดย่อ51.36 KB
สารบัญ140.92 KB
บทที่1217.47 KB
บทที่2590.04 KB
บทที่3163.8 KB
บทที่ 4765.06 KB
บทที่ 5261.49 KB
บรรณานุกรม161.6 KB
ภาคผนวก860.02 KB