แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร

Primary tabs

Titleแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsสิริธนา, นวลทิม
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการบริหารจัดการหอพัก, มหาวิทยาลัยนเรศวร, หอพักสำหรับบุคลากร, แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการหอพักสำหรับบุคลากร
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/951
Citation Key951
ไฟล์แนบ: