การวิเคราห์องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการวิเคราห์องค์ประกอบประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2557
Authorsภาสินี, ปัญญาประชุม
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Keywordsการวิเคราะห์, การสอนภาษาอังกฤษ, ป.4-6, ประถมศึกษา, ประถมศึกษาปีที่ 4-6, ประสิทธิภาพ, พิษณุโลก, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, องค์ประกอบ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1964
Citation Key964
ไฟล์แนบ: