การศึกษาความสามารถในการเขียนสื่อความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC

Primary tabs

Titleการศึกษาความสามารถในการเขียนสื่อความ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค CIRC
Publication TypeThesis
Year of Publication2551
Authorsเลิศพันธุ์, มั่นคง
Academic Departmentคณะครุศาสตร์
Degreeสาขาวิชาหลักสูตรและวิชาการสอน
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Keywordsการศึกษา, การเขียน, การเรียนรู้, ความสามารถ, นักเรียน, ภาษาไทย, สาระการเรียนรู้ภาษาไทย, เทคนิค CIRC
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก63.81 KB
บทคัดย่อ58.17 KB
สารบัญ61.09 KB
บทที่1207.06 KB
บทที่21.03 MB
บทที่3288.85 KB
บทที่438.23 KB
บทที่566.73 KB
บรรณานุกรม241.7 KB
ภาคผนวก1.98 MB