เทคนิคการตัดเย็บเสื้อและกระโปรง

ชื่อเทคนิคการตัดเย็บเสื้อและกระโปรง
Publication TypeBook
Year of Publication2534
Authorsอำนวยพร, สุนทรสมัย
Publisherวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
Cityจังหวัดพิษณุโลก
Call Number646.4 อ215ท
คำค้นหากระโปรง, การตัดเย็บ, เทคนิค, เทคนิคการตัดเย็บเสื้อและกระโปรง, เสื้อ, เสื้อและกระโปรง
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/1017
IMAGE_COVER: 
ไฟล์แนบ: 
QR Code: