การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบพัฒนาโครงการจากกรณีงาน เรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์" สำหรับบุคลากรในสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อการพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบพัฒนาโครงการจากกรณีงาน เรื่อง "การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์" สำหรับบุคลากรในสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication TypeReport
Year of Publication2545
Authorsคนัมพร, ภักดีอาษา
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาการปรับปรุงภูมิทัศน์, การพัฒนาชุดฝึกอบรม, การศึกษาความเป็นไปได้, จากกรณีงาน, บุคลากร, สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, แบบพัฒนาโครงการ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/790