การสำรวจความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะ และสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อการสำรวจความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับคณะ และสำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsวิวัฒน์, เจษฎาภรณ์พิพัฒน์
Secondary Authorsเสกสรรค์, ศิวิลัย
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
คำค้นหาการพัฒนาระบบสารสนเทศ, การสำรวจความต้องการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ระดับคณะ, สำนัก
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/843
Citation Key843
IMAGE_COVER: