รายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ชื่อรายงานวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2559
Authorsญาดา, ไกรกิจราษฎร์
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
Publication LanguageThai
คำค้นหาการดำเนินงาน, การติดตามและประเมินผล, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558, รายงานวิเคราะห์, แผนปฏิบัติการ
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/853
Citation Key853
IMAGE_COVER: