การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Publication Typeวิจัยสถาบัน
Year of Publication2561
Authorsจารุพักตร์, จันทะวง
Publisherมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Place Publishedจังหวัดพิษณุโลก
คำค้นหาFTES, Full Time Equivalent Students, การวิเคราะห์, จำนวนนักศึกษา, ประจำปีการศึกษา 2560, ภาคปกติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ระดับปริญญาตรี, เต็มเวลา
URLhttp://etheses.psru.ac.th/lib-irpsru/?q=th/node/893
Citation Key893
IMAGE_COVER: