การศึกษาความต้องการด้านการนิเทศการศึกษาของครู โรงเรีขยนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

Primary tabs

Titleการศึกษาความต้องการด้านการนิเทศการศึกษาของครู โรงเรีขยนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsจิระ, โตมะนิตย์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการศึกษาของครู, ความต้องการด้านการนิเทศ, ความต้องการด้านการนิเทศการศึกษาของครู, จังหวัดกำแพงเพชร, สำนักงานการประถมศึกษา, โรงเรีขยนประถมศึกษา
Citation Key176
ไฟล์แนบ: 
AttachmentSize
PDF icon tpg.pdf4.49 MB
PDF icon bib.pdf88.89 KB
PDF icon ch5.pdf253.56 KB
PDF icon ch4.pdf2.75 MB
PDF icon ch3.pdf160.77 KB
PDF icon ch2.pdf587.27 KB
PDF icon ch1.pdf236.81 KB
PDF icon con1.pdf615.33 KB
PDF icon abs.pdf166.94 KB
PDF icon app.pdf161.49 KB