การศึกษาความต้องการด้านการนิเทศการศึกษาของครู โรงเรีขยนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

Primary tabs

Titleการศึกษาความต้องการด้านการนิเทศการศึกษาของครู โรงเรีขยนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
Publication TypeThesis
Year of Publication2547
Authorsจิระ, โตมะนิตย์
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Keywordsการศึกษาของครู, ความต้องการด้านการนิเทศ, ความต้องการด้านการนิเทศการศึกษาของครู, จังหวัดกำแพงเพชร, สำนักงานการประถมศึกษา, โรงเรีขยนประถมศึกษา
Citation Key176
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
tpg.pdf4.49 MB
bib.pdf88.89 KB
ch5.pdf253.56 KB
ch4.pdf2.75 MB
ch3.pdf160.77 KB
ch2.pdf587.27 KB
ch1.pdf236.81 KB
con1.pdf615.33 KB
abs.pdf166.94 KB
app.pdf161.49 KB