การพัฒนาเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากลวดลายปูนปั้น วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก

Primary tabs

Titleการพัฒนาเรขศิลป์บนบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกจากลวดลายปูนปั้น วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก
Publication TypeThesis
Year of Publication2560
Authorsกัญญ์ภัทร, ชูศรี
Degreeครุศาสตรมหาบัณฑิต
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityพิษณุโลก
Thesis Typeปริญญาโท
Keywordsการพัฒนา, จังหวัดพิษณุโลก, บรรจุภัณฑ์, ลวดลายปูนปั้น, วัดจุฬามณี, สินค้าที่ระลึก, เรขศิลป์
Citation Key488