ผลของการใช้โปรแกรมเกมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบดมินตันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Primary tabs

Titleผลของการใช้โปรแกรมเกมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบดมินตันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
Publication TypeThesis
Year of Publication2552
Authorsยุทธพัฒน์, ศรีกุม
Academic Departmentคณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Degreeสาขาหลักสูตรและการสอน
Universityมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cityเมืองพิษณุโลก
Thesis Typeครุศาสตร์มหาบัณฑิต
Keywordsทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบดมินตัน, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, ผลของการใช้โปรแกรมเกม, ผลของการใช้โปรแกรมเกมทางพลศึกษา, ผลของการใช้โปรแกรมเกมทางพลศึกษาที่มีต่อทักษะการตีลูกพื้นฐานในกีฬาแบดมินตัน, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ไฟล์แนบ: 
Attachment-ไฟล์แนบSize
หน้าปก43.17 KB
สารบัญ99.49 KB
บทที่1253.06 KB
บทที่21015.57 KB
บทที่3416.1 KB
บทที่4145.3 KB
บทที่5194.08 KB
บรรณานุกรม153.23 KB
ภาคผนวก3.54 MB